Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika do zakładki szlaki turystyczne

Szlaki Turystyczne

Istniejące szlaki piesze prowadzące przez gminę Gródek nad Dunajcem.
 • Zielony: krótki szlak dojściowy nad Jezioro Rożnowskie z Górnych Witowic.

Kolejne szlaki spotykają się ( węzeł szlaków )w rejonie ronda w Bartkowej – Posadowej :

 • Niebieski: Zagórze - Rożnów - Wiesiółka - Bartkowa - Zbęk - Przydonica – Bartkowa. Jest to fragment długodystansowego szlaku prowadzącego od pasma Radziejowej w Beskidzie Sądeckim przez Pieniny, Gorce, Beskid Wyspowy i Pogórze Rożnowskie aż do Tarnowa.
 • Żółty: Bartkowa - Majdan - Posadowa - Ostryż – Jamna. Początkowy fragment szlaku z Bartkowej do Tarnowa. Piękny, widokowy szlak.
 • Czerwony: Bartkowa - Zbęk - Lipie - Jelna - Nowy Sącz. Fragment czerwonego szlaku z Nowego Sącza do Bartkowej, po drodze piękne widoki, przy dobrej pogodzie widok na Tatry.
Istniejące szlaki rowerowe prowadzące przez gminę Gródek nad Dunajcem.
 • Jelna - Lipie - Zbęk - Gródek n/D - Podole - Posadowa - Majdan - Rożnów - Roztoka – Tropie..

Karpacki Szlak Rowerowy w Małopolsce

Projekt realizowany przez Sądecką Organizację Turystyczną. Projekt ten ma na celu wykreowanie markowego produktu turystycznego regionu oraz zwiększenie społecznego zaangażowania w ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Karpacki Szlak Rowerowy wraz we szlakami łącznikowymi w Małopolsce ma długość ok. 800 km.

 • Czerwony: "KARPACKI SZLAK ROWEROWY - SZLAK GŁÓWNY" 

Będzie wykonany na trasie historycznego szlaku handlowego z południa Europy do Wieliczki i Krakowa (z pewnymi modyfikacjami wynikającymi ze specyfiki turystyki rowerowej oraz zmian przebiegu obecnie istniejących dróg).

Szlak na tym odcinku będzie przebiegał od Leluchowa na granicy polsko-słowackiej (Most Wyszehradzki), przez miejscowości o znanych walorach turystycznych
i posiadających dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną tj. przez: Muszynę, Piwniczną-Zdrój, Rytro, Stary Sącz i Nowy Sącz, Rożnów, Tropie, Iwkową, Lipnicę Murowaną, Niegowić, Biskupice do Wieliczki i Krakowa. Długość szlaku około 175 km.

Sądecki Szlak Rowerowy.

Zgodnie z ideą swoistego „uaktywnienia" bogactwa i walorów historycznych, kulturowych, krajobrazowych i tradycji regionalnych, projekt zakłada utworzenie szlaków rowerowych przebiegających równoległe i prostopadle do głównego Karpackiego Szlaku Rowerowego (sieć przebiegu szlaku - przedstawiono na mapie województwa małopolskiego). Będą to następujące szlaki:

 • Żółty: "SĄDECKI SZLAK ROWEROWY"

Trasa szlaku prowadzi od: Muszynki /przejście graniczne/ - Tylicz - Polany - Kamianna - Uhryń - Łabowa - Maciejowa - Nawojowa - Kamionka Wielka - Nowy Sącz.
Długość szlaku 63 km.

Szlak ten zostanie połączony w Nowym Sączu z głównym szlakiem Karpackim. Przebiegać on będzie terenami Beskidu Sądeckiego.

Szlak zaliczany do łatwych o różnicy wysokości do 400 m, przebiegać będzie drogami asfaltowymi, utwardzonymi i gruntowymi.

 • Czerwony: "WIELOKULTUROWY SZLAK ROWEROWY"

Szlak przebiega od: Blechnarki (turystyczne przejście graniczne ze Słowacją), a następnie trasą: Hańczowa - Brunary - Florynka - Wawrzka - Grybów - Bobowa - Ciężkowice - Zakliczyn - docelowo do Tarnowa. Dalsza trasa szlaku zostanie wytyczona po uzgodnieniu z powiatem tarnowskim.Długość szlaku około 120 km
Różnica wysokości w opisanym kierunku 350 m, a w odwrotnym 700 m.

Szlak przebiega drogami w zdecydowanej części asfaltowymi, na krótkich odcinkach drogami utwardzonymi i leśnymi.
Szlak łatwy - najtrudniejszy odcinek miedzy Brunarami i Grybowem oraz pod samą przełęczą Wysowską.
 

 • Żółty: "ROWEROWY SZLAK WINNY"

Przebiega na trasie: Bartne - Owczary - Gorlice - Łużna - Staszkówka do Ciężkowic.

Szlak ten w przyszłości należy przedłużyć, to jest przeznakować istniejący obecnie odcinek szlaku czerwonego Bartne - Konieczna na szlak w kolorze żółtym jaki został ustalony dla tego szlaku i doprowadzić go do przejścia granicznego w Koniecznej. Wskazane jest także wykonanie jego odgałęzienia do Biecza. W tym historycznym mieście podjęto próby przypomnienia o wzajemnych powiązaniach z południowymi bratankami, organizując Świętno Wina. Inicjatywę tę można wesprzeć powstającym szlakiem, wzdłuż którego mogą powstawać regionalne winiarnie serwujące jak przed wiekami transportowany szlakiem węgierski trunek, na pewnych odcinkach prowadzącymi starymi traktami kupieckimi, którymi wieziono różne gatunki wina z Węgier do Polski.
Z handlu winem słynął Biecz, Gorlice i Ciężkowice. Natomiast na handel winem z Tokaju duży wpływ wywierał przygraniczny obecnie słowacki a wówczas węgierski Bardejów, który miał na terenie Tokaju ( Węgry) własne winnice i wytwórnie.

Szlak ten mógłby więc w przyszłości zostać przedłużony nie tylko na terenie Polski ale projektem należałoby zainteresować także przygraniczne tereny Słowacji z Bardejowem na czele ale także partnerów z Węgier.Długość szlaku około 85 km.

Szlak przebiega drogami w zdecydowanej części asfaltowymi na krótkich odcinkach drogami utwardzonymi i leśnymi.
Szlak łatwy - najtrudniejszy odcinek między Bartnem a Krzywą i pomiędzy Małastowem a Owczarami.

 • Zielony "ROWEROWY SZLAK HISTORYCZNYM TRAKTEM KRÓLEWSKIM"

Prowadzi na trasie: Czorsztyn - Niedzica - Łysa n/Dunajcem (przejście drogowe ze Słowacją) - Czerwony Klasztor (Słowacja) - Droga Pienińska - przejście turystyczne Szczawnica-Leśnica - Szczawnia - Obidza - Łazy Brzyńskie - Gołkowice - Stary Sącz - Nowy Sącz - Zawada - Mystków - Cieniawa - Ptaszkowa - Grybów - Stróże - Szalowa - Gorlice - Kobylanka - Libusza - Biecz.

Szlak nawiązuje do historycznych miejsc pobytu i przejazdu królów.
Długość szlaku około 130 km.

Szlak przebiega drogami asfaltowymi, na krótkich odcinkach drogami utwardzonymi
i leśnymi.Szlak łatwy.

 • Niebieski: "TRANSGRANICZNY SZLAK ROWEROWY"

Prowadzi trasą: Leluchów (przejście graniczne ze Słowacją) - Dubne - Tylicz - z odgałęzieniem do Krynicy-Zdroju, a potem przez miejscowości: Izby - Brunary - Uście Gorlickie - Gładyszów - Radochna - Długie (z możliwością połączenia ze szlakami województwa podkarpackiego).
Szlak ten jest łatwo dostępny dla naszych południowych sąsiadów, a jego ideą jest przejechanie rowerem wzdłuż różnych pasm górskich. Jego główną zaletą jest to, że na dużych odcinkach prowadzi przez wyludnione, pozbawione ludzi i zabudowań tereny, umożliwia bezpośredni kontakt z przyrodą, nieskażoną cywilizacją a także bezpośrednie obserwacje natury, w tym zwierząt, ptaków i płazów. Są to cenne walory poszukiwane przez turystów ze zurbanizowanych, przemysłowych ośrodków naszego kraju.

Podkreślenie tych walorów można uzyskać poprzez wytyczenie szlaków umożliwiających dalszy przejazd nimi w kierunku Bieszczad.
Długość szlaku 70 km.

Szlak przebiega drogami w zdecydowanej części asfaltowymi na krótkich odcinkach drogami utwardzonymi i żwirowymi.
Szlak średnio trudny.

 • Niebieski: "POGÓRZAŃSKI SZLAK ROWEROWY"

Trasa do uzgodnienia z gminami powiatu tarnowskiego tak, aby trasy szlaku „Winnego" i „Wielokulturowego" połączyć w powiecie tarnowskim do głównego Szlaku Karpackiego. Długość szlaku około 120 km.

Trasa wycieczkowa:
 • 1 dzień; Zamek Tropsztyn - Tropie - Rożnów - Rożnów Zapora - posiłek - rejs statkiem do Gródka nad Dunajcem

 • 1 dzień / autokar/ szlak historyczny z Nowego Sacz do Tropia: Nowy Sącz - Wielogłowy - Wola Kurowska - Zbyszyce - Jelna - Gródek n/D - Podole - Przydonica - Rożnów -Tropie
Gmina Gródek nad Dunajcem i okolice Jeziora Rożnowskiego na mapach Wydawnictwa Compass.
 • Okolice miejscowości Tropie.

Mapa miejscowości Tropie

Zabytki : najstarszy kościół – Sanktuarium pod wezwaniem Św. Swierada i Benedykta, Po drugiej stronie Jeziora Czchowskiego odbudowany zamek Tropsztyn. Do miejscowości prowadzą głównie szlaki rowerowe. Ciekawostką jest przeprawa promowa Tropie- Wytrzyszczka.

 • Okolice miejscowości Rożnów.

Mapa miejscowości Rożnów.

Dotrzemy tu aż do dwóch ruin zamków – zamek „górny „ przy drodze na zaporę – Rożenów i Zawiszy Czarnego, zamek „dolny” Tarnowskich, dworek Stadnickich, zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej.   Z Witowic Górnych prowadzi zielony szlak, łączący się ze szlakiem niebieskim  który prowadzi widokowymi odcinakami do Tarnowa. Ścieżki i trasy rowerowe. Ciekawym obiektem jest zapora wodna , tworząca Jezioro Rożnowskie. Na zaporze także przystanie statków pływających po jeziorze.

 • Okolice miejscowości Bartkowa i Podole.

Mapa Podola

W Bartkowej na rondzie spotykają się szlaki czerwony z Nowego Sącza, żółty do Tarnowa oraz długodystansowy niebieski. Szlak żółty prowadzi -przez Majdan ( 512 mnpm) do Ośrodka Dominikanów na Jamnej. ( gdzie krzyżują się wszystkie dostępne kolory szlaków.) W Podolu – Górowej XVI wieczny drewniany kościół.

Szlak niebieski prowadzi przez Przydonicę ( XVI wieczny drewniany kościół ) przez „Diable Skały” , „Skalne Miasto” W Ciężkowicach do Tarnowa.

 • Okolice miejscowości Gródek nad Dunajcem.

Mapa Gródka Nad Dunajcem.

Centrum administracyjnym gminy. Szlaki piesze niebieski i czerwony. Szlaki rowerowe. Liczne obiekty wypoczynkowe i noclegowe , plaże i kąpieliska. Na Jeziorze Rożnowskim – wyspa Grodzisko- bardziej znana jako „Małpia Wyspa” – rezerwat ścisły ptactwa wodnego ( głównie czaple białe i siwe). Urząd Gminy, Bank, Poczta, Szkoła, Gminny Ośrodek Kutury, stadnina koni „Koński oGródek”.

 • Okolice miejscowości Sienna.

Mapa Sienna

Miejscowość z wieloma punktami widokowymi na Jezioro Rożnowskie. „Heron Live Hotel” – obiekt o najwyższym standardzie ( pięć gwiazdek ) nad jeziorem. W bok prowadzi droga przez Jelną, Słowikową do Siedlec. Przez Jelną przechodzi czerwony szlak Bartkowa - Nowy Sącz i szlaki rowerowe. W Zbyszycach gotycki kościół pięknie odrestaurowany po pożarze oraz dworek ( niedostępny dla zwiedzających).

 • Okolice miejscowości Dąbrowa.

Mapa miejscowości Dabrowa.

To już gmina Chełmiec  i przedmieścia Nowego Sącza. Dalszy odcinek czerwonego szlaku Bartkowa – Nowy Sącz. Po drugiej stronie Dunajca  Białowodzka Góra z rezerwatem przyrody – prowadzą tam szlaki z Tęgoborzy i Marcinkowic.

Artykuł przygotował Marek Nowakowski.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-28 21:22:37przez:
Opublikowano:2020-12-28 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem
Odwiedziny:8052

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

GOK w Gródku nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 28

33-318 Gródek nad Dunajcem

telefon: +48 18 440 15 27

Godziny urzędowania :

poniedziałek - piątek : 7:30 - 15:30