Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika do Gminnego Konkursu Plastycznego

Gminny Konkurs Plastyczny “Co urodzi się w nas w te grudniowe Boże Narodzenie” – postanowienia świąteczne.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym “Co urodzi się w nas w te grudniowe Boże Narodzenie” – postanowienia świąteczne.

Plakat konkursu

Regulamin

Gminnego Konkursu PlastycznegoCo urodzi się w nas w te grudniowe Boże Narodzenie” – postanowienia świąteczne.

Organizatorzy proszą nauczycieli jak i  rodziców o przeprowadzenie z wychowankami treściwych rozmów, przeanalizowanie merytoryczne podanego tematu.
Z takich rozmów i rozważań dzieci powinny samodzielnie, odważnie stworzyć swoje piękne dzieło. Powodzenia.

  Regulamin

Niniejszy regulamin  reguluje zasady Konkursu plastycznego
Co urodzi się w nas w te grudniowe Boże Narodzenie” - postanowienia świąteczne.

 Organizator

Organizatorami Konkursu są:

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku nad Dunajcem Filia
  w Rożnowie
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

HONOROWY PATRONAT - Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem - mgr inż. Józef Tobiasz

Cel i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 15 listopada 2023r. i trwa do 15 grudnia 2023
  Celem konkursu jest rozwijanie w uczestnikach pasji do sztuki oraz pobudzenie wyobraźni.
 2. Organizator powoła Jury Konkursowe.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 22 grudnia 2023 na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem pl oraz
  w mediach społecznościowych Gminnej Biblioteki Publicznej Filii w Rożnowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem.
  Wraz z wynikami zostaną zaprezentowane wszystkie nadesłane prace.
 4. Wręczenie nagród nastąpi w styczniu podczas jednej z Imprez Noworocznych. O miejscu, dacie i godzinie zostaną powiadomione zainteresowane osoby.
 5. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

Uczestnicy Konkursu

 • Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy dzieci klas 0-III Szkół Podstawowych z Gminy Gródek nad Dunajcem

Zasady Konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

 1. Narysować pracę plastyczną w technice płaskiej (farby, pastele, kredki itd.) na kartce formatu A3. Treść pracy musi nawiązywać do głównego hasła konkursu. Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
 2. Prace powinny być kreatywne, wykonane estetycznie i Praca w której zauważona zostanie ingerencja osób trzecich, zostanie zdyskwalifikowana.
 3. Wykonane prace należy dostarczyć do piątku 15 grudnia 2023 do godziny 15:00 do biura Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem 28,
  lub do Gminnej Biblioteki Publicznej Filii w Rożnowie 638.
  Prace dostarczone po terminie nie będą zakwalifikowane do konkursu
 4. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatora jury. Skład Jury ustala Organizator.
 5. Wszystkie prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Podpisy te powinny być umieszczone na odwrocie pracy.
 6. Wszystkie nagrodzone prace przekazane w czasie trwania konkursu przechodzą bez dodatkowych opłat na własność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku nad Dunajcem Filii w Rożnowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem i mogą być wykorzystane w celach marketingowych np. jako grafika do kartek czy zaproszeń świątecznych. Uczestnik Konkursu oświadcza, że praca zgłoszona do Konkursu została stworzona samodzielnie przez Uczestnika i jest wolna od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich.

Dane osobowe

 1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i ujętych w nim zobowiązań Uczestnika. Uczestnicy zgłaszając Pracę Konkursową wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu i jego rozstrzygnięcia, a także eksploatacji prac konkursowych. Rodzice/ opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych taki jak:
  • imię i nazwisko autora pracy oraz rodzica/opiekuna prawnego,
  • wiek autora,
  • numer telefonu rodzica/ opiekuna prawnego
 2. Rodzice/ opiekunowie prawni uczestników konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie rownoważne jest z rezygnacją z konkursu
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Plastycznego _______________________________________
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna*)

_______________________________________
(nr telefonu)

OŚWIADCZENIE

Jako rodzic/opiekun* działając w imieniu i na rzecz uczestnika/Uczestniczki* Konkursu (imię, nazwisko, wiek) ……………………………………………………. niniejszym:
wyrażam zgodę na udział córki/ syna w Gminnym Konkursie Plastycznym
Co urodzi się w nas w te grudniowe Boże Narodzenie”
– postanowienia świąteczne.

 1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy uczestnika do wykonania przez Organizatorów osobistych prac wykorzystanych później w celach marketingowych Organizatorów (np. kartki świąteczne, zaproszenia)
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Współadministratorów w celu realizacji Konkursu “Co urodzi się w nas w te grudniowe Boże Narodzenie” – postanowienia świąteczne.
 3. Wyrażam zgodę na podanie publicznie imienia, nazwiska, wieku Uczestnika/Uczestniczki * w razie wygranej w Konkursie.

 

 

 

________________________________
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

*- niewłaściwe skreślić

 

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-11-15 09:21:35przez:
Opublikowano:2023-11-15 00:00:00przez: Małgorzata Karbownik
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem
Odwiedziny:700

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

GOK w Gródku nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 28

33-318 Gródek nad Dunajcem

telefon: +48 18 440 15 27

Godziny urzędowania :

poniedziałek - piątek : 7:30 - 15:30