Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

Fotografia

PROGRAM ZAJĘĆ  FOTOGRAFIA AMATORSKA

‘FOTOZABAWY’

Ideą programu koła fotograficznego jest rozwijanie zainteresowań artystycznych uczestników zajęć. Program jest kierowany do osób z różnych grup wiekowych. Zajęcia ZF wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczestników  oraz podążają za rozwojem techniki, który obecnie jest bardzo ważny. Dokumentowanie przemijającego czasu, prowadzenie „historii” rodziny, utrwalanie przemijających zjawisk przyrodniczych, to główne zadania fotografii. Mimo szalonego postępu technologicznego – od pierwszego utrwalonego zdjęcia na płycie szklanej w 1827 do aparatów cyfrowych, to idea wykonywania zdjęć pozostała ta sama – utrwalanie najważniejszych wydarzeń z życia ludzi. Dokumentowanie historii, przyrody czy własnego życia stało się dla wielu ludzi ważnym hobby i wielką przyjemnością. Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Kółko jest okazją do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań. Na kółku młodzi ludzie zapoznają się z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerową obróbką zdjęć. Zajęcia w ramach ZF będą miały wpływ na poszerzanie wiadomości z innych dziedzin takich jak: informatyka, plastyka :

 1. Informatyka
 • sposoby zgrywania zdjęć z aparatu do komputera,
 • poznanie komputerowych programów do obróbki zdjęć,
 • przygotowanie zdjęć do publikacji (zmniejszanie rozmiaru, …),
 • przygotowywanie prezentacji multimedialnych,
 • prezentowanie prac na facebook.pl
 • skanowanie i prezentowanie starych zdjęć w nowych układach,
 • przeglądanie stron internetowych i galerii innych kółek fotograficznych.
 1. Plastyka
 • plastyczna oprawa zdjęć,
 • poznanie cech ładnego i prawidłowo wykonanego zdjęcia,
 • rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno otaczającego nas świata,
 • dobór odpowiednich kolorów i wzorów przy dodawaniu elementów dekoracyjnych.

Priorytetem we wszystkich działaniach będzie pokazanie młodzieży innego spojrzenia na otaczający świat. Treści zawarte w programie w zakresie zdobywania informacji o fotografii         i fotografowaniu pozwolą na zdobywanie przez uczniów nowych umiejętności i doświadczeń. Uczniowie będą mogli zaspokajać swoje potrzeby praktyczne, zainteresowania osobiste, rozwijać poczucie estetyki, smaku artystycznego. Ponadto będą mogli atrakcyjnie spędzać czas wolny. Kółko planuje zorganizować własną wystawę prac, stanowiącą opis działań oraz pokazanie efektów pracy uczniów, a także założyć stronę internetową udostępniającą wykonane na zajęciach fotografie w postaci galerii. Na zajęcia uczęszczać będą chętni uczestnicy, którzy posiadają własne aparaty fotograficzne, ale także ci, którzy ich nie mają – bez limitu wieku.

Cele
Cel ogólny:
 • Rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną oraz nabywanie umiejętności fotografowania.
 • Nabycie wiadomości z zakresu teorii fotografii – Poznanie historii fotografii i jej największych twórców.
 • Poznanie różnych rodzajów aparatów fotograficznych i ich budowy.
 • Poznanie miejsca pracy zawodowego fotografa.
 • Nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem fotograficznym.
 • Poznanie sposobów ciekawego ujmowania obserwowanego przedmiotu.
 • Poznanie prostych programów komputerowych służących do obróbki zdjęć.
 • Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów.
 • Rozwijanie i wzbogacanie poczucia estetyki i piękna, poczucia spełniania ważnej roli w dokumentowaniu życia.
 • Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji fotograficznej, umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich prac w postaci internetowej galerii zdjęć.
 • Nabycie umiejętności organizacji wystaw, gazetek ściennych związanych z pracą kołka fotograficznego.
 • Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć fotograficznych.
Formy pracy
 • Wykorzystywanie dostępnego w internecie filmu instruktażowego przedstawiającego budowę aparatu fotograficznego i zachodzących w nim zjawisk.
 • Warsztaty plenerowe – wycieczki, spacery, wędrówki.
 • Planowanie samodzielnej fotografii – praca w domu.
 • Praca przy komputerze – obróbka zdjęć, tworzenie galerii, skanowanie fotografii, poznawanie nowych programów komputerowych, przesyłanie zdjęć przy pomocy poczty elektronicznej.
 • Korzystanie z książek, albumów o tematyce szeroko pojmowanej fotografii.
 • Pokaz prezentacji multimedialnych prezentujących osiągnięcia kółka fotograficznego.
 • Zorganizowanie wystaw (w miarę możliwości finansowych) prac podsumowującej dorobek ZF
 • Zorganizowanie konkursu fotograficznego.
Tematyka zajęć

Lp.

Ilość planowanych godzin do realizacji

Zagadnienia (czerwone dodatkowe do realizacji)

1

2

Zaplanowanie działań kółka fotograficznego. Zapisy uczniów. Podanie celu zajęć i form motywacji (wystawy, publikacja zdjęć na gok-grodek.iap.pl).

2

2

Skanowanie starych zdjęć. Przeglądanie tematyczne galerii zdjęć na stronach internetowych. Przesyłanie ich pod wskazany adres internetowy.

3

2

Warsztaty fotograficzne – wykonanie zdjęć członkom klubu fotograficznego, sposoby zgrywania zdjęć na komputer, omówienie efektów pracy i przygotowanie zdjęć do umieszczenia na stronie internetowej. Poznanie aparatów przyniesionych przez uczniów oraz tych przyniesionych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

4

2

Od kamery do aparatu cyfrowego – rys historyczny fotografii. Zapoznanie uczniów z aparatem.

5

2

Od kamery do aparatu cyfrowego – rys historyczny fotografii. Zapoznanie uczniów z aparatem. Cechy ładnego zdjęcia (prawidłowe trzymanie aparatu, ustawienia ostrości, użycie lampy błyskowej, stosowanie odbić i zaplanowanego światła (podświetlania latarką, światło świecy), wyróżnianie detali, wykorzystywanie prześwitów światła, stosowanie „ruchu”) – przeglądanie przygotowanej przez nauczyciela galerii zdjęć. Zapoznanie uczniów z zasadami kompozycji (pionowo, poziomo, ukośnie, wybór tła).

6

2

Zabawy z „martwą naturą”. Kompozycja z jabłkiem.

7

2

Jak fotografować ludzi lub grupy ludzi, mowa ciała.

8

2

Jak wybrać temat zdjęcia. Warsztaty fotograficzne. Udzielanie praktycznych informacji dotyczących techniki zdjęciowej. Jak fotografować pejzaże – panorama.

9

2

Rodzaje filtrów i ich zastosowanie. Stosowanie odbić.

10

2

Makrografia – jako technika wykonywania zdjęć. Zastosowanie zbliżenia optycznego. Zastosowanie przybliżenia i oddalenia fotografowanego obiektu. Zabawy z parą wodną i kroplami wody.

11

22

Zdjęcia w ruchu. Zabawy z balonami i bańkami mydlanymi.

12

 

Zapoznanie uczniów z podstawowymi programami do obróbki zdjęć.

13

2

Przygotowanie wystawy prac fotograficznych obejmującą różną tematykę.

14

2

Przygotowanie prezentacji multimedialnej prezentującej dorobek kółka.

15

2

Cechy fotoreportażu. Opracowanie wstępnego scenariusza zdjęć oraz wykonanie do niego zdjęć.

16

2

Podsumowanie zajęć. Przygotowanie wystawy fotograficznej uczestników zajęć.

Korzyści wynikające z działalności zajęć fotograficznych
 • Nabycie przez uczniów umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym.
 • Rozwijanie zainteresowań.
 • Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości poprzez własną aktywność twórczą.
 • Nabycie umiejętności organizacji wystaw.
 • Poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych.
 • Planowanie pracy w zespole oraz indywidualnie.
 • Poznanie i stosowanie różnych technik wykonywania zdjęć i obróbki zdjęć.
 • Zwracanie uwagi na jakość wykonywanej pracy.
 • Stosowanie zasad bezpiecznego posługiwania się sprzętem.
Ewaluacja

Ewaluacja ma pomóc w podnoszeniu jakości i doskonaleniu pracy koła. Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do weryfikacji programu.

Sposób ewaluacji:
 • Ewaluacja po zrealizowaniu zajęć – ankieta ewaluacyjna kierowana do członków ZF zawierającą ocenę w zakresie atrakcyjności zajęć, aktywności członków zespołu, atmosfery podczas zajęć, zrozumienia przekazywanych treści, zadowolenia uczniów, organizacji zajęć, itd.
Podsumowanie

            Zajęcia w ZF dają możliwość uczestniczyć uczniowi   w procesie poznawczym jak i praktycznym stosowaniu wiedzy. Ma on wpływ na rezultaty swojej pracy. Uczeń ma przyjemność i satysfakcję płynącą z efektów własnej pracy, a wyrobione poczucie piękna i estetyki jest końcowym i oczekiwanym rezultatem. Dodatkową nagrodą jest umieszczenie zdjęć na wystawach, stronie internetowej oraz publikowanie artykułów i zdjęć wykonywanych przez uczniów w lokalnych mediach.

Program przygotował Marek Nowakowski.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-28 21:33:13przez:
Opublikowano:2020-12-28 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem
Odwiedziny:4270

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.