Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika do II Przegladu Współczesnej Interpretacji Teatralnej

II Gminny Przegląd Współczesnej Interpretacji Teatralnej

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Gminnym Przeglądzie Współczesnej Interpretacji Teatralnej!!!

II Gminny Przegląd Współczesnej Interpretacji Teatralnej

Plakat II Gminnego Przegladu Współczesnej Interpretacji Teatralnej

Organizatorzy:

 • Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Rożnowie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

Patronat:

 • Teatr Nowy Nowy Sącz

Cele:

 1. Pobudzanie kreatywnej postawy wykonawców w procesie zdobywania umiejętności ekspresji myśli i uczuć.
 2. Zachęcanie uczestników do projektowania programu teatralnego i promocji własnych przedstawień scenicznych.
 3. Szerzenie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego odbioru i oceny przedstawień scenicznych.
 4. Zaprezentowanie dorobku artystycznego w postaci krótkich form teatralnych uczestników konkursu.
 5. Promocja wśród młodzieży klasyki polskiej literatury oraz uhonorowanie Patrona Roku 2023 Aleksandra Fredry.

 Zasięg i adresaci:

Przegląd ma zasięg gminny i ma charakter konkursu cyklicznego. Do udziału w nim zapraszamy młodzież klas V, VI, VII, VIII Szkół Podstawowych i grupy teatralne z gminy Gródek nad Dunajcem.

Nagroda:

W Gminnym Przeglądzie Współczesnej Interpretacji Teatralnej nagrodami są:

 • Nagroda Specjalna Teatru Nowego Nowy Sącz Logo Teatr Nowy Nowy Sącz

Dla zdobywców I Miejsca: Warsztaty Jednodniowe w Teatrze Nowym Nowy Sącz.

 • Nagroda pieniężna - przeznaczona dla zwycięskich klas lub grup teatralnych.

  • I miejsce; 500 zł
  • II miejsce; 300 zł
  • III miejsce; 200 zł

Każda grupa biorąca udział w II Gminnym Przeglądzie Współczesnej Interpretacji Teatralnej otrzyma dyplom.

Repertuar:

Dowolny fragment z dowolnego utworu Aleksandra Fredry.

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru (prawdziwość wypowiedzi, oryginalność, wartość artystyczna);
 • warsztat aktorski (interpretacja tekstu, poprawność wymowy i intonacji, ruch sceniczny, ogólny wyraz artystyczny);
 • budowanie sytuacji scenicznej oraz wykorzystanie ruchu i przestrzeni;
 • ciekawe pomysły inscenizacyjne, współczesne spojrzenie na utwór przedstawiany; szukanie nowych, oryginalnych form wyrazu artystycznego;
 • w przygotowanym nagraniu nieszablonowy dobór miejsca nagrania;
 • wykorzystanie ciekawych ujęć w nagraniu;
 • dobór muzyki czy elementów dźwięku wzbogacających wartość nagrania (UWAGA! W przeglądzie teatralnym (w nagraniu jak również w spektaklu na żywo) mogą być zawarte tylko materiały (w tym podkłady muzyczne) pochodzące z WOLNEGO DOSTĘPU czyli o dozwolonym użytku publicznym!!!);
 • pomysł na montaż nagrania;
 • klimat nagrania.

Założenia:

Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiej formy teatralnej w postaci przedstawienia teatralnego o tematyce związanej z utworami Aleksandra Fredry.

Charakter Przeglądu:

Przegląd ma charakter dwuetapowy.

 1. Pierwszy etap – nagranie krótkiej formy teatralnej, max. długość nagrania do 15 minut. Nagranie może mieć inną scenerię niż przedstawienie, które będzie wykonane na żywo. Film może być nagrany w plenerze i może składać się ze scenek zmontowanych w programie komputerowym.
  UWAGA! W przeglądzie teatralnym (w nagraniu jak również w spektaklu na żywo) mogą być zawarte tylko materiały (w tym podkłady muzyczne) pochodzące z WOLNEGO DOSTĘPU czyli o dozwolonym użytku publicznym!!!
  Jeżeli do przeglądu zgłosi się więcej niż 5 zespołów to na podstawie dostarczonych nagrań jury wybierze 5 grup, które w Finale będą walczyć
  o miejsca I, II i III. Jeżeli grup teatralnych będzie 5 lub mniej zespoły automatycznie dostają się do Finału.
 2. Drugi etapFinał. Do Finału zostanie zaproszonych max. 5 grup teatralnych. Ocenie poddanie zostanie:
  • Spektakl Teatralny, czas spektaklu do 15 min., wykonany przez każdą drużynę na żywo na scenie Wiejskiego Domu Kultury
   w Rożnowa.
  • Nagranie spektaklu teatralnego, które dostarczone zostanie wraz ze zgłoszeniem do przeglądu teatralnego.

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie Teatralnym jest dostarczenie:

 1. Zgłoszenia
 2. Nagrania
 3. Dwóch zdjęć zgłaszającej się Grupy Teatralnej w formacie 20x30 cm.
  Wymienione powyżej pozycje prosimy dostarczyć na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku nad Dunajcem Filia w Rożnowie; Rożnów 638 lub na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem 28 do dnia 19.04.2023r.

Sprawy organizacyjne:

 1. Konkurs polega na dostarczeniu nagrania własnej współczesnej interpretacji teatralnej jednego z utworów Aleksandra Fredry. Nagranie nie może przekroczyć 15 minut. Z nadesłanych nagrań zostanie wybranych 5, których grupy teatralne zostaną zaproszone do Finału gdzie zagrają na żywo swój spektakl i w ten sposób będą walczyć o I, II, III Miejsce.
 2. Do Przeglądu Teatralnego poszczególna grupa teatralna może nadesłać tylko 1 nagranie.
 3. Finał Gminnego Przeglądu Współczesnej Interpretacji Teatralnej odbędzie się 17.05.2023 (środa) w Wiejskim Domu Kultury w Rożnowie o godz. 9:00. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do zmiany dnia i godziny Finału Przeglądu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest dostarczenie:
  • dokładnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia,
  • zapisu przedstawienia na jednym z nośników: DVD, DVIX, CD lub pendrive,
  • dwóch zdjęć grupy teatralnej w formacie 20x30 cm na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku nad Dunajcem Filia w Rożnowie; Rożnów 638 lub na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem 28.
 5. Nośnik z zarejestrowanym przedstawieniem należy zaopatrzyć w opis zawierający: nazwę zespołu, tytuł przedstawienia, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.
  • Karty zgłoszeń oraz zapis przedstawienia i zdjęcia należy dostarczyć na adres Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Rożnowie; Rożnów 638 lub Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem w godzinach pracy powyższych instytucji do dnia 19.04.2023 (włącznie).
 6. Organizator zapewnia salę widowiskową z podwyższoną sceną, kurtynę, sprzęt nagłaśniający, reflektory, możliwość użyczenia stołów i krzeseł. Przewidywaną oprawę muzyczną spektaklu należy nagrać na pamięć zewnętrzną w formacie mp3 (cała ścieżka dźwiękowa powinna być nagrana na jednym nośniku).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania spektakli konkursowych, a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatora.
 8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych jako materiał do promowania Roku 2023 - Rokiem Aleksandra Fredry i upublicznienie ich na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem i portalach społecznościowych GOK Gródek nad Dunajcem i Gminnej Biblioteki Publicznej Filii w Rożnowie oraz na kanale YouTube Gminnej Biblioteki Publicznej Filii w Rożnowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem.
 9. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

Postanowienia końcowe:

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdym czasie.
 4. Przyjazd zespołów na przegląd finałowy odbywa się na koszt własny.
 5. Zespoły powinny mieć odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantujących porządek i bezpieczeństwo uczestników.
 6. Nadesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Załącznik 1

Karta zgłoszenia

Nazwa grupy teatralnej (klasy) ..................................................................................................................................................................................
Nazwa Szkoły …………………………………………………………………………………….……..............................................................
Ilość uczestników (uczestnicy + opiekun) ....................................................................................................................
Tytuł formy/rodzaj................................................................................................
Czas trwania spektaklu.....................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna grupy...........................................................................................................
Adres szkoły..........................................................................................................
telefon kontaktowy..................................................................................................
e-mail .........................................................................................................
10.Krótka informacja o zespole teatralnym (klasie) i tematyce spektaklu
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-16 08:21:42przez:
Opublikowano:2023-01-16 00:00:00przez: Małgorzata Karbownik
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem
Odwiedziny:121

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

GOK w Gródku nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 28

33-318 Gródek nad Dunajcem

telefon: +48 18 440 15 27

Godziny urzędowania :

poniedziałek - piątek : 7:30 - 15:30